Καλωσορίσατε

Το γραφείο Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες έχει έδρα τον Βόλο, από το έτος 1989.

Σήμερα το γραφείο λειτουργεί με την ανωτέρω επωνυμία, έχει συνεργάτες σε όλα τα αντικείμενα που έχουν σχέση κυρίως με τις επιστήμες που αναφέρονται περαιτέρω και υπάρχει πλήρης ομάδα συνεργατών και επιστημόνων. 

Η δουλειά του γραφείου καλύπτει όλα τα αντικείμενα που έχουν σχέση της Επιστήμης της Τοπογραφίας, Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών έργων και Φωτογραμμετρίας. Το εύρος της δραστηριότητας εκτείνεται σε όλον τον Ελλαδικό χώρο και απευθύνεται σε φορείς του Δημοσίου και των ΟΤΑ, σε τράπεζες, ξενοδοχεία και όλους τους φορείς ΝΠΙΔ και ιδιώτες γενικότερα. 

Οι νέες τεχνολογίες που υπάρχουν και αναπτύσονται συνεχώς, έχοντας σχέση με την επιστήμη του τοπογράφου μηχανικού αναβαθμίζουν τον κλαδο με πρωτοποριακές μεθόδους.  
 
Στην AirGeo Θανάσης Μητσικώστας & Συνεργάτες ποντάρουμε στην εξέλιξη και τη βελτίωση, γι αυτό και διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό σε όλη τη Θεσσαλία
 

Η Εταιρεία

Το τεχνικό γραφείο μελετών ιδρύθηκε το έτος 1989 και έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στην εκπόνηση μελετών και τις εφαρμογές Τεχνικών έργων στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα καθώς και στον ιδιωτικό τομέα .

Το μελετητικό δυναμικό του γραφείου, καθώς και η επάρκεια πλήρους δικτύου επιστημόνων συνεργατών καλύπτει όλο το φάσμα των τοπογραφικών εφαρμογών. Η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων αποσκοπεί στην εκπόνηση των μελετών από ομάδες διεπιστημονικής βάσης εμπλουτίζοντας το δυναμικό του γραφείου για την επεξεργασία θεμάτων, όπου η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία είναι απαραίτητη. Σε αυτή την βάση έχει δημιουργηθεί το Δίκτυο Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες.

Η εμπειρία μελετών σε όλα τα αντικείμενα (τοπογραφικές μελέτες, συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές μελέτες, μελέτες υδραυλικών έργων και έργων αποχέτευσης, μελέτες και εφαρμογές φωτοβολταικών εγκαταστάσεων, κτηματολόγιο) έχει αποδειχθεί με την 31ετή συνεχή παροχή υπηρεσιών καθώς και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών όπως: αεροφωτογραφήσεις και παραγωγή ορθοφωτοχάρτη ή φωτομωσαικού. Η παραγωγή ορθοφωτοχάρτη ή φωτομωσαικού μπορεί να αποτελέσει το βασικό υπόβαθρο (με μετρητικά στοιχεία, όπως συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87, υψόμετρα) μελετών που μπορούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν, έτσι ώστε να είναι συμπληρωματικό ή κύριο στοιχείο ως αρχικό υπόβαθρο. Επίσης είναι δυνατή η δημιουργία βίντεο ή φωτογραφιών σε επιχειρήσεις ή ξενοδοχεία στα πλαίσια διαφήμισης των εταιριών.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των Drones και η παραγωγή ορθοφωτοχαρτών δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία Θανάσης Ε. Μητσικώστας και Συνεργάτες να εκπονεί μελέτες και τελικά σχέδια έργων δημοσίων ή ιδιωτικών (As Built). Με την συγκεκριμένη εργασία είναι δυνατή η παρακολούθηση δημοσίων έργων, η ποιότητα των εκπονούμενων μελετών και έργων, η ενημέρωση του εργοδότη για την πορεία και ποιότητα του έργου καθώς επίσης και η συνεχής πιστοποίηση εργασιών (Consulting).  

Η ποιότητα τόσο των μελετών όσο και των εφαρμογών αυτών είναι πρωταρχικός στόχος του γραφείου. Η εξασφάλισή της προϋποθέτει την καλύτερη δυνατή συνεργασία όλων των συμμετεχόντων.

 

Γραφείο μελετών

Η εταιρία μας, έχει έδρα το Βόλο στην οδό Ρ. Φεραίου 93 από το έτος 1989

Μελέτες Ιδιωτικών έργων

Η κύρια ενασχόληση μας έχει να κάνει με μελέτες ιδιωτικών έργων στα επιστημονικά πεδία της Τοπογραφίας, των Κυκλοφοριακών & Υδραυλικών έργων και της Φωτογραμμετρίας

Μελέτες Δημοσίων έργων

Το γραφείο μας έχει εμπειρία σε εκπόνηση μελετών Δημοσίων έργων, όπως είναι το Κτηματολόγιο, οι Πραγματογνωμοσύνες μέσω Δικαστηρίων και Τ.Ε.Ε. και οι μελέτες χάραξης γραμμών αιγιαλο

Αεροφωτογραφήσεις

Αναλαμβάνουμε την αεροφωτογράφηση εκτάσεων , μέσω παραγωγής Aεροφωτογραφιών και 3D Oρθοφωτομωσαικού κάνοντας χρήση αεροσκάφους Cessna και Drone eBee & Phantom4 Pro

Τεχνικός εξοπλισμός

Διαθέτουμε ένα πλήρες σύστημα τεχνικού εξοπλισμού, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής διαγραμμάτων για την εκπόνηση μελετών, από υπολογιστές και προγράμματα έως Total Station, Gps και Drone για παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών.

Εμπειρία

Το γραφείο Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες έχει εμπειρία 31 ετών στην εκπόνηση μελετών ιδιωτικού και δημοσίου ενδιαφέροντος και Kτηματολογίου καθώς και στην εφαρμογή μελετών Ιδιωτικών και Δημοσίων έργων.

Διακρίσεις & Βραβεία

Ο Θανάσης Μητσικώστας παρέλαβε στο Ολυμπιακό Μουσείο της Λωζάνης, το βραβείο για την Αερολέσχη Μαγνησίας στην οποία είναι μέλος από το 2015.

Η ίδια η Αερολέσχη Μαγνησίας και συγκεκριμένα ο Προεδρος της κ. Χρήστος Λεονταρίτης, βράβευσε με τη σειρά της τον Θανάση Μητσικώστα για τη παραλαβή του βραβείου στην Ελβετία και για τον αγώνα υπερελαφρών που συμμετείχε στη Καρδίτσα.

Η εταιρεία σήμερα έχει στην κατοχή της:

 • Αεροπλάνο Cessna
 • Drone αεροπλάνο eBee
 • Πολυκόπτερο Phantom 4
 • Πολυκόπτερο Phantom 4 Pro
 • 3D Laser Scanner BLK 360

Η επεξεργασία των αεροφωτογραφιών και η παραγωγή των ορθοφωτοχαρτών γίνεται με το λογισμικό του Pix4D. 

Οι πτήσεις των Drone γίνονται με όλα τα διεθνή δεδομένα πτήσεων.

Ήδη ο Θανάσης Μητσικώστας από το 2003 είναι κάτοχος πτυχίου για αεροπλάνα γενικής αεροπορίας - ppl και χειριστής αεροσκαφών χωρίς πιλότο (UAV), μέσω διαδικασίας πιστοποίησης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 

Αεροφωτογραφίες κάθετης και πλάγιας λήψης

Το γραφείο Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες με την εμπειρία που διαθέτει (πιλότος σε μονοκινητήρια αεροπλάνα - PPL) και τα αντίστοιχα εργαλεία (Drone eBee) αναλαμβάνει την αεροφωτογράφηση εκτάσεων και αντικειμένων.

Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών

Η παραγωγή Ορθοφωτογραφιών ή Ορθομωσαικού είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας των Αεροφωτογραφιών που λαμβάνονται από Αεροσκάφος ή Drone eBee και επεξεργάζονται με κατάλληλα λογισμικά προγράμματα.

Παραγωγή χαρτών

Μετά την παραγωγή ορθοφωτογραφίας ή ορθομωσαικού είναι δυνατή παραγωγή χάρτη-σχεδίου σε ανάλογη κλίμακα για μελέτη κτηματολογίου, ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας κ.α.

3D Παραγωγή ανάγλυφου εδάφους

Με την δημιουργία των ορθοφωτογραφιών και του ορθοφωτομωσαικού ένα επιπλέον αποτέλεσμα είναι η δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου σημείων και ισουψών γραμμών .

Υπηρεσίες

Επίβλεψη Έργων

Η εταιρεία μας, διαθέτει εξοπλισμό ικανό να καταγράψει σε τακτά χρονικά διαστήματα τη κατασκευή ενός έργου.

Από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωση  του, δίνουμε Report για την εξέλιξη του και βγάζουμε τα ανάλογα συμπεράσματα.

Τα αποτελέσματα που δίνουμε είναι σε        2D & 3D διαστάσεις. 

Ορθομωσαϊκά 3D

Η ανάπτυξη των Drones σε παγκόσμιο επίπεδο έχει τις μεγαλύτερες και καλύτερες δυνατότητες εφαρμογής σε:

 • Τοπογραφικές εργασίες
 • Κυκλοφοριακές μελέτες
 • Υδραυλικές μελέτες 
 • Φωτογραμμετρικές λύσεις

3D Σάρωση του Εδάφους

Το γραφείο μας, σε συνεργασία με την Terra Marine, έχει στη διάθεση του ένα GeoRadar.

Σαρώνουμε τη περιοχή στα 5μ βάθος και αυτομάτως αποκτάμε δεδομένα του εδάφους, χρήσιμα για μελέτες:

 • Αρχαιολογικές
 • Γεωτεχνικές
 • Υδραυλικές 

Λατομεία

Η εταιρία μας δημιουργεί 3D μοντέλα εδάφους και ψηφιοποιεί τη περιοχή που απαιτεί η μελέτη.

Παρέχουμε στους πελάτες μας:

 • Όγκους
 • Ισοϋψείς Καμπύλες
 • Ορθοφωτοχάρτη της Περιοχής

Αρχαιολογία 3D

Η αρχαιολογία και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένας στόχος που ακολουθεί η εταιρία μας

Για το λόγο αυτο, σαρώνουμε σε 3D μορφή :

 • Θέατρα 
 • Αρχαίους Τάφους
 • Αγαλματίδια

Τοπογραφικά διαγράμματα

Η κύρια ενασχόληση του γραφείου είναι οι τοπογραφικές εργασίες. Ο Θανάσης Ε. Μητσικώστας απέκτησε το δίπλωμα του Τοπογράφου Μηχανικού το έτος 1986 και η έναρξη εργασιών του γραφείου έγινε το 1989.

Αποτυπώσεις 3D

Στα 30 έτη συνεχούς ενασχόλησης, ειδικά με το αντικείμενο της τοπογραφίας, μεγάλο τμήμα καταλαμβανουν οι ειδικές αποτυπώσεις όπως: 

 • Κτίρια
 • Λατομεία
 • Συγκοινωνιακές Μελέτες
 • Εκκλησίες

Οριοθετήσεις

Οι οριοθετήσεις των χειμμάρων και των αιγιαλών, καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα των εργασιών του γραφείου μας.

Η εμπειρία παίζει σημαντικό ρόλο  τόσο για τη λήψη καθοριστικών αποφάσεων όσο και για το τρόπο που θα καταστρώσουμε το σχέδιο μας με σκοπό να αποτυπώσουμε σωστά την περιοχή.

Κτηματολόγιο

Αναλαμβάνουμε τη συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

 • Ταυτότητα Ιδιοκτήτη
 • ΑΦΜ Ιδιοκτήτη
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο)

Φιλοσοφία

Συνέδρια

Συνέδρια

Η φιλοσοφία της εταιρίας μας, έχει ως βασικό στόχο να εξελίξετε και να είναι πρωτοπόρα στον τομέα της. Η συνεχόμενη ενημέρωση της μέσω ορισμένων παγκόσμιων συνεδρίων της δίνουν αυτή τη δυνατότητα.

Τεχνικές μελέτες

Τεχνικές μελέτες

Το τεχνικό γραφείο Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες συμπληρώνει 31 έτη από την ημερομηνία απόκτησης του διπλώματος και 26 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και παραγωγής τεχνικών μελετών.

Συγκοινωνιακές μελέτες

Συγκοινωνιακές μελέτες

Το γραφείο Μητσικώστας & Συνεργάτες έχει εμπειρία 31 ετών σε συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές μελέτες κυρίως σε συνεργασία με τον Πολιτικό μηχανικό και καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Νικόλαο Ηλιού.

Τεχνικός εξοπλισμός

Τεχνικός εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός του γραφείου Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες είναι πλήρης και έχοντας πάντα ως αρχή την ανανέωση και την παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών παρουσιάζεται περαιτέρω

Έργα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες μας. Περισσότερα

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 93 & Κουταρέλια
Πόλη: Βόλος
Τηλ: +30 24210 72341
Fax: +30 24210 72341
Κιν:  +30 6973327087
Email: mitsikostas1962@gmail.com

Youtubehttps://youtube.com/channel/UC3kkrEHrZNsdZoxjmhtQDNg

Social Media
Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 93
Πόλη: Βόλος
Τηλ: 24210 72341
Κινητό: +30 6973327087
Email: info@mitsikostas.gr

Copyright © 2014, Μητσικώστας & Συνεργάτες
+30 6973327087