Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών

Η παραγωγή Ορθοφωτογραφιών ή Ορθομωσαικού είναι ένα από τα αντικείμενα που μπορούν να παραχθούν μετά από κατάλληλη επεξεργασία αεροφωτογραφιών που λήφθηκαν είτε από Αεροσκάφος είτε από ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) Drone (eBee), ή Πολυκόπτερο Phantom 4.  

Το σύνολο των Αεροφωτογραφιών, που παράγονται από κατάλληλο ύψος και ανάλογα με την μελέτη για την οποία προορίζεται το έργο της Αεροφωτογράφησης, τοποθετούνται σε υπολογιστή μεγάλης δυνατότητας και με τα ανάλογα λογισμικά προγράμματα παράγεται το αληθές μωσαϊκό, του οποίου η ανάλυση (pixel/cm) ποικίλλει ανάλογα με τις δυσκολίες του ανάγλυφου και τις απαιτήσεις της μελέτης για την οποία έχει παραχθεί το μωσαϊκό.

Το λογισμικό που απαιτείται για την παραγωγή του Ορθομωσαικού είναι το eMotion2, το Postflight Terra 3D και το Pix4D καθώς και ένα αντίστοιχο πρόγραμμα GIS όπως είναι το Global Mapper, QGIS ή κάποιο άλλο. Μέσω των ανωτέρω προγραμμάτων γίνεται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται, από την αρχική σχεδίαση του σχεδίου πτήσης (Flight Plan) μέχρι την τελική επεξεργασία του παραγόμενου αντικειμένου. Οι παράμετροι που δίνονται στο σχέδιο πτήσης είναι αυτοί που θα καθορίσουν όλα τα πτητικά χαρακτηριστικά καθώς και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. 

σημεία λήψης α/φ & point cloud

ορθοφωτομωσαικό

Social Media
Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 93
Πόλη: Βόλος
Τηλ: 24210 72341
Κινητό: +30 6973327087
Email: info@mitsikostas.gr

Copyright © 2014, Μητσικώστας & Συνεργάτες
+30 6973327087