Παραγωγή χαρτών

Μελέτες που έχουν προηγηθεί στα πλαίσια κτηματολογίου και αποτυπώσεων οικισμών έχουν δώσει αποτελέσματα παραγωγής ορθοφωτογραφίας και ορθοφωτομωσαικού εντός των ανεκτών ορίων της επιστήμης και συγκεκριμένα η παραγωγή του αρχείου νέφους σημείων (point cloud) έχει τελική ανάλυση 10 εκατοστά, αποτελείται από εκατομμύρια σημεία και αναπαριστά με αξιοσημείωτη πιστότητα ακόμα και τις παραμικρές υψομετρικές μεταβολές του εδάφους και των αντικειμένων πάνω σ'αυτό. 

Στα τελικά αποτελέσματα παρουσιάζεται ενιαίο αποτέλεσμα ορθοφωτομωσαικού με ανάλυση 5cm στο σύνολο της περιοχής, το οποίο συγκρινόμενο με αποτελέσματα επίγειων αποτυπώσεων επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία του τελικού αποτελέσματος. 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του αντικειμένου μελέτης, για το οποίο προηγήθηκε η δημιουργία των ορθοφωτογραφιών και μετά τη δημιουργία ορθοφωτομωσαικού, είναι δυνατός ο εμπλουτισμός του παραγόμενου αποτελέσματος με επίγειες αποτυπώσεις ή με ενημέρωση του ορθοφωτομωσαικού ή με συμπλήρωση του ορθοφωτομωσαικού και δημιουργία αρχείου μέση κάποιου προγράμματος CAD.

Αν το αντικείμενο μελέτης είναι η αποτύπωση ενός χώρου στα πλαίσια μελέτης κτηματολογίου, υδραυλικών, αποχέτευσης ή οδοποιίας οπότε και η κλίμακα απόδοσης του τελικού σχεδίου-χάρτη είναι από 1:500 ως 1:1000, τα αποτελέσματα από μελέτες που έχουν προηγηθεί είναι εξίσου ακριβή με τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από επίγειες μετρήσεις. 

Οικισμός Νεροτριβιάς

Νέο Περιβόλι

Social Media
Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 93
Πόλη: Βόλος
Τηλ: 24210 72341
Κινητό: +30 6973327087
Email: info@mitsikostas.gr

Copyright © 2014, Μητσικώστας & Συνεργάτες
+30 6973327087