Το γραφείο Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες έχει έδρα στο Βόλο (Ρ. Φεραίου 93 - Κουταρέλια) και ιδρύθηκε το έτος 1989.

Μεγάλο μέρος της στρατιωτικής εκπαίδευσης του κ Θανάση Μητσικώστα ήταν στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, όπου η εκπαίδευση ήταν ειδικά στην επεξεργασία αεροφωτογραφιών, τριγωνισμών και αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων και εφαρμογών τίτλων ιδιοκτησίας σε σχέση με δασικές εκτάσεις και εκτάσεις του Δημοσίου και των τυχόντων όμορων ιδιοκτητών.

Το έτος 2003 ο κ. Θανάσης Μητσικώστας πέρασε γραπτές εξετάσεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και μετά από πιστοποίηση εγκεκριμένων και αξιολογημένων εκπαιδευτών έλαβε το πτυχίο πιλότου σε μονοκινητήρια αεροπλάνα γενικής αεροπορίας (PPL). Οι ώρες πτήσης και η πτητική εμπειρία που αποκτήθηκε με τη συνδρομή έμπειρων εκπαιδευτών ( κ.κ. Αναστασιάδης, Παντζιάς, Σαββόπουλος κ.α.) σε συνάρτηση με την παραγωγή αεροφωτογραφιών για διάφορες περιπτώσεις (φωτιές στη Μαγνησία, α/φ Βόλου, α/φ Εύβοιας, α/φ περιοχής λίμνης Πλαστήρα, α/φ Χορευτού & Παρίσαινας κ.α.), ώθησαν την εταιρεία στη δημιουργία και παραγωγή υπηρεσιών, που αφορούν το όποιο αντικείμενο παράγεται μετά τη δημιουργία των αεροφωτογραφιών. 

Ήδη ο Θανάσης Μητσικώστας είναι κάτοχος πτυχίου για αεροπλάνα γενικής αεροπορίας- ppl και χειριστής αεροσκαφών χωρίς πιλότο (UAV), μέσω διαδικασίας πιστοποίησης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Η συγκεκριμένη πιστοποίηση, είναι σύμφωνη με το ισχύον νομικό καθεστώς της χώρας για τη χρήση πτητικών μέσων χωρίς πιλότο, και ειναι το επίσημο έγγραφο της εταιρείας μας για εργασίες σε άλλες ευρωπαικές χώρες, όπου είναι απαραίτητη αυτή η πιστοποίηση.

Η ανάπτυξη των πτητικών μέσων χωρίς παρουσία πιλότου (UAV, drones) καθώς και των λογισμικών που εξυπηρετούν την παραγωγή αποτελεσμάτων μετά την επεξεργασία των αεροφωτογραφιών ήταν η αφορμή για την ανάπτυξη του αντικειμένου από την εταιρεία Θανάσης Ε. Μητσικώστας. Η πρωτοποριακή ένταξη του μελετητικού αντικειμένου που προέρχεται από την παραγωγή αεροφωτογραφιών και η επεξεργασία αυτών με αντίστοιχα προγράμματα, δίνουν τη δυνατότητα στο μελετητικό γραφείο Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες να αναβαθμίσει την παραγωγή υπηρεσιών σε αντικείμενα που η κύρια φιλοσοφία είναι η καινοτομία και η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων που επέρχονται στην επιστήμη της Τοπογραφίας και όλων των συναφών επιστημών που έχουν επιστημονική σχέση με την επιστήμη της Τοπογραφίας.   

 

Social Media
Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 93
Πόλη: Βόλος
Τηλ: 24210 72341
Κινητό: +30 6973327087
Email: info@mitsikostas.gr

Copyright © 2014, Μητσικώστας & Συνεργάτες
+30 6973327087