Αποτυπώσεις 3D

Το γραφείο Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες έχει έδρα τον Βόλο, από το έτος 1989

Σήμερα το γραφείο λειτουργεί με την ανωτέρω επωνυμία, έχει συνεργάτες σε όλα τα αντικείμενα που έχουν σχέση κυρίως με τις επιστήμες που αναφέρονται περαιτέρω και υπάρχει πλήρης ομάδα συνεργατών και επιστημόνων. 

Η δουλειά του γραφείου καλύπτει όλα τα αντικείμενα που έχουν σχέση της Επιστήμης της Τοπογραφίας, Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών έργων και Φωτογραμμετρίας. Το εύρος της δραστηριότητας εκτείνεται σε όλον τον Ελλαδικό χώρο και απευθύνεται σε φορείς του Δημοσίου και των ΟΤΑ, σε τράπεζες, ξενοδοχεία και όλους τους φορείς ΝΠΙΔ και ιδιώτες γενικότερα. 

Οι νέες τεχνολογίες που υπάρχουν και αναπτύσονται έχοντας σχέση με την επιστήμη του τοπογράφου μηχανικού (Drone Polycopter Exom & 3D Scanning), οι οποίες σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποτελούν και μέρος του εξοπλισμού του γραφείου Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες δίνουν τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών και εφαρμογών σε πεδία εργασίας που βρίσκονται εντός ή και εκτός Ελλαδικού χώρου και με ειδικότητα μοναδική έως αποκλειστική στο χώρο των Τοπογράφων Μηχανικών. 
 
Όταν αναφερόμαστε σε αποτυπώσεις ειδικού χαρακτήρα, τότε η βαρύτητα υπάρχει στις ειδικές αποτυπώσεις, οι οποίες αναπτύσονται μέσω των νέων τεχνολογιών, που περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις αποτυπώσεις πλοίων, ειδικών κτιρίων, ναυπηγείων, φραγμάτων, διυλιστηρίων, λατομείων και γενικά εγκαταστάσεων και περιοχών χωρίς εύκολη δυνατότητα πρόσβασης και αποτύπωσης με συμβατικά όργανα.
 

Social Media
Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 93
Πόλη: Βόλος
Τηλ: 24210 72341
Κινητό: +30 6973327087
Email: info@mitsikostas.gr

Copyright © 2014, Μητσικώστας & Συνεργάτες
+30 6973327087